KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

www.huzureviyaslibakimevi.com

Son Güncelleme: 05/04/2023

Veri Sorumlusu Kimliği:

İNFASTUP TEKNOLOJİ A.Ş.

İletişim adresi: kvkk@huzureviyaslibakimevi.com

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

İşbu aydınlatma metni huzureviyaslibakimevi.com adresini ziyaret eden ve kullanan ilgili kişilerin kişisel verilerini konu edinmektedir.

huzureviyaslibakimevi.com adresi üzerinden kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenir:

  • E-bülten üyeliği,
  • Talep-şikayet alınması,
  • Ürün tanıtımı satışı

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verilerin aktarılmaması ve açıklanmaması önceliğimizdir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Verileriniz adı geçen adreste yer alan ilgili alanları işleyerek gönder butonuna tıklamanızla birlikte web-adresi ara yüzüne yüklenmektedir.

Verilerinizi işlerken Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanırız.

İlgili Kişinin Kanunun 11 İnci Maddesinde Sayılan Diğer Hakları:

İlgili kişilerin 6698 Sayılı Kanun’da yer alan haklarını yukarıdaki yazışma adresine başvuruda bulunarak her zaman işletebilirler.